top of page

Proje Hazırlama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Proje Nedir?

 • Hibe Nedir?

 • Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?

 • Proje Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • Bilmeniz Gereken Proje Terimleri

 • Hibe Destekleri Nasıl Bulunur?

 • Hibe Başvuru Rehberinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • Proje Başarı Kriterleri Nelerdir?

 • Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?

 • Proje Yönetim Döngüsü Aşamaları | PCM

 • PRAG Nedir? | The Practical Guide

 • Bütçe Nedir?

 • Sürdürülebilirlik Nedir?

Proje Nedir?

 

Proje Nedir?

Yaratıcı bir fikriniz varsa, kurumsal kapasitenizi geliştirmek ve toplumsal, ekonomik bir soruna dikkat çekerek bu soruna çözüm bulmak istiyorsanız “proje” konusunda bilgi edinerek başlamalısınız. Öncelikle “proje nedir?” sorusunu cevaplamak yol haritanızı belirlemek için ilk adım olacaktır.

Proje kısaca değişimi, ilerlemeyi amaçlayan yeni bir fikrin ürün, hizmet ya da sistem olarak sonuç vermesini sağlamaktır.

Toplumsal ilerlemeye katkı sağlayabilecek, özgün, belirli bir süreyi kapsayan girişimler projeyi oluşturan unsurlardır. Yaşadığınız toplumdaki öncelikleri göz önünde bulundurarak, uygulanabilirliği olan katma değer yaratacak fikirlerinizi doğru planlama ile organize ederek projenizi hazırlayabilirsiniz.

Başlangıç ve bitiş süresi tasarlanarak proje fikri geliştirilmelidir. Belirlediğiniz süre içerisinde amacınıza ulaşıp, ulaşamayacağınızı ölçebilmek için araştırma ve analizleri dikkate alarak projenizin uygulanabilirliğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, projenizde sınırlı kaynaktan yararlanacağınızı unutmayarak bütçenizi oluşturmalısınız.

Projelerinizde;

 • Hedeflerinizin uygulanabilirliği olmalıdır. Yaşadığınız çevreyi, toplumu iyi tanımak ve soruna gerçekçi yaklaşmanız projenizin başarılı olmasını sağlar.

 • Öngördüğünüz faaliyetler projenizin konusu ve amacına fayda sağlamalıdır. Amaçladığınız sonuca ulaşabilmek için proje süresince faaliyetlerinizi doğru tespit etmelisiniz.

 • Faaliyetleri sürdürebilmek için yeterli insan kaynağı, altyapı ve finansal kaynağınız olmalıdır.

Sonuç olarak, projeler “yeni” bir fikrin geliştirilme aşamasıdır. Proje hazırlığı, iletişimde altın kural olan 5N1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim) ile şekillendirilir. Doğru yöntemlerle geliştirdiğiniz fikriniz de toplumsal yaşama katkı sağlayarak, girişimci olarak projenizle başarılı sonuç almanızı sağlayacaktır.

 

Hibe Nedir?

 

Hibe Nedir?

Geliştirdiğiniz projelere finansman sağlamak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının sağladığı geri ödemesi olmayan desteklere fon, bir diğer adıyla hibe denir. Hibe programları üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, şirketler ve hatta bazen kişiler veya gruplar tarafından hazırlanan projelere açıktır.

Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş dönemsel olarak toplumsal, ekonomik önceliklere bağlı hibe programı duyuruları yapmaktadır. Duyurulan hibe programları hibeyi duyuran kurum tarafından başvuru rehberi, yönetmelik, uygulama esasları gibi projeyi hazırlayan kişi ve kurumlara yön gösteren belgelerle birlikte yayımlanır. Böylece, hibe başvurusunu yapacağınız kurum ya da kuruluş, başvuru tarihlerini ve belgeleri bu rehberde ve diğer belgelerde size iletir. Her hibe programının rehberi aynı değildir, bu nedenle hibe başvuru rehberi dikkatle incelenmeli ve yönlendirmelere göre proje hazırlanmalıdır.

Hibe desteği alabileceğiniz proje programları çok çeşitlidir;

 • Tarımsal yatırımların teşvik edilmesi

 • İstihdamın arttırılması

 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

 • Dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik çözümler

 • Pazarlamaya yönelik yenilikçi projeler

 • Turizm sektörünün geliştirilmesi

 • Teknolojik olanakların arttırılması, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi

 • KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler

 • Çevre sorunlarının giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması

 • Geri dönüşüm, atık döngüsünün iyileştirilmesi

 • Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin geliştirilmesi

 • Üniversitelerde teknolojik, bilimsel çalışmaların arttırılması gibi konulardan yola çıkarak sektöre,toplumsal sorunlara, ihtiyaçlara yönelik çok çeşitli konularda hibe destekleri sağlanmaktadır.

Hibe programlarının yıl içinde duyurulmasına ilişkin önceden belirli tarihler bulunmamaktadır. Bu nedenle, hibe başvuruları için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşları düzenli takip etmeniz gerekir. Finansman desteği sağlayan ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşların duyurularını takip etmek için sosyal medya kanallarını takip etmeyi unutmayın. 

 

 

 

Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?

 

Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?

Çalışma alanınıza bağlı ya da yaşadığınız çevrede “sorun veya ihtiyaç” olarak tespit ettiğiniz fikirler projenizin temelidir. Sorun ya da ihtiyaç varsa fikir de beraberinde gelir diyebiliriz. Proje fikrini oluştururken sorular sorup, cevaplamak faydalanabileceğiniz iyi bir yöntemdir. Yaşadığınız çevrede neyi “sorun” olarak görüyorsunuz? Toplumsal ve ekonomik yaşamda iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken konular neler? Öncelikli faaliyet alanları neler? Sorularının cevapları proje fikrini oluştururken size yardımcı olacaktır. 5N1K kuralı bu aşamada izlenebilecek yöntemlerden biridir, Ne, Ne zaman, Nerede, Nasıl, Neden ve Kim soruları proje sürecinin temellendirilmesini sağlar.

Proje fikrini oluşturmak için en temel başlangıç noktası güncel olayları takip etmek, son zamanlarda yapılan araştırmaları incelemek, çalışma alanınızla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmektir. Çalışma alanınızda araştırmalar yaparak bölgesel, sektörel ihtiyaçları belirlemeye başlayabilirsiniz.

Proje Fikri Nasıl Oluşturulur?

Uzmanlık Alanı, Sektör

Çalışma alanınız, vizyonunuz, öncelikleriniz, tecrübeleriniz nelerdir? Faaliyet alanınızla ilgili tanımlamaları yapmak proje fikrini geliştirmeniz için belirli çerçeve sunar.

Kapasite Değerlendirmesi

Proje uygulayıcısı olarak sınırlarınız neler? Mali kaynaklarınız yeterli mi? Projenizi yürütebilmek için insan kaynağınız var mı? Gerekli ortaklıkları kurabilir misiniz? Projenizin yaygınlaşmasını sağlayacak sosyal ağınız yeterli mi?… sorularının cevabı projenizde neyi yapıp, neyi yapamayacağınızı daha net görmenizi sağlayacaktır.

Sorun ve İhtiyaç Tespiti

Çalıştığınız sektör, uzmanlık alanınız ve yaşadığınız çevreyi göz önünde bulundurarak belirlediğiniz “sorun, eksiklik” nedir? Toplumsal öncelikler ve sizin belirlediğiniz “sorun, eksiklik” birbiriyle bağlantılı mı? Amacınız sektöre ve ülkeye ne gibi katkılar sağlayabilir? Sorularını sorarak tespitlerinizi temellendirebilirsiniz.

Genelden Özele Doğru Proje Konunuzu Daraltın

Örneğin; “Genç işsizliği” bir sorun olarak tespit edildiğinde, bu genel çerçeve daraltılarak proje konusu oluşturulmalıdır. “Genç işsizliğinin azaltılması” dendiğinde bu başlık yine genel bir çerçeve çizer ve belirli bir süre sınırı olan proje uygulamalarında başarılı sonuçlanamaz. Bu nedenle, proje konusu olabildiğinde özel bir soruna yönelmelidir. “İç Anadolu Bölgesinde Genç İşsizliğinin Azaltılması” diyerek bölge kapsamında düşündüğünüz projenizi daha da daraltarak “Ankara İlinde Genç İşsizliğin Azaltılması” olarak belirleyebilirsiniz. Bir adım daha ilerleyerek “Ankara’nın Çankaya İlçesinde Genç İşsizliğinin Azaltılması” olarak konunuzu sınırlayabilirsiniz.  Özetle, proje konunuzu coğrafi bölge, il, ilçe, yaş, eğitim durumu, cinsiyet gibi özelliklere bağlı olarak sınırlayabilirsiniz.

Proje için bulduğunuz fikir ilk aşamada gerçekçi görünebilir ancak karşılaşabileceğiniz sorunları analiz etmeye başladığınızda projenizin uygulanabilir olmadığını görebilirsiniz. Bu nedenle, proje fikrini kurgularken gerçekçi olup olmadığını da araştırmalar yaparak, güncel durumu değerlendirerek tespit etmelisiniz.

Proje fikrinizi oluşturduktan sonra hibe duyurularını takip ederek finansman desteği alabileceğiniz kuruluşlara başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada, hibe duyurusuna göre proje hazırlamak yerine, projenize göre hibe duyurusu beklemeniz gerekir. Hibe duyurusuna başvuru süreciniz kısıtlı olduğu için duyuru öncesinde proje fikrinizin ve temel hazırlığınızın yapılmış olması başvuru sürecini de daha başarılı yönetmenizi sağlar.

Proje fikrini oluşturduğunuzda ilk adımı atmış olursunuz ancak proje hazırlama sürecini hibe rehberinde sizden istenen standartlarda yürütmek için daha detaylı bir planlama yapmanız gerekir. Bu nedenle, hibe başvuru duyuruları öncesinde fikir ve amacınızın hazır olması size avantaj sağlayacaktır.

BİZE ULAŞIN

Gökkuşağı Küpler

0 256 212 24 16 / 176

Gökkuşağı Küpler
 • White Facebook Icon

Facebook

Gökkuşağı Küpler
 • Beyaz Heyecan Simge

Twitter

Gökkuşağı Küpler
 • Instagram - Beyaz Çember

Instagram

bottom of page